Meniu
Despre Noi
Contact

INFO SOLVER Produse
- IBACKUP
- Antivirus

HAMORSoft Produse
- HCONT
- HPROD
- HMARFA
- HSALAR
- HMISS
- HIMOB
- HBILANT
- HMENU

Produse Hardware
Componente

Servicii
Hardware
Software

Alte
Linkuri Utile
Licenta - Pret

Nr.vizitatori: 3148
Adresa IP:
18.205.109.152Pagina principala   
hCONT


hCONT

hCONT
V 4.0
Contabilitate generală şi analitică  


     Aplicaţia hCONT, este un instrument  informatic cu care se poate rezolva contabilitatea  generală (sintetică  şi  analitică) şi de gestiune a unui agent economic  în conformitate cu  Legea contabilităţii nr.82/1991 cu modificările ulterioare şi reglementările complementare. Aplicaţia este adaptată ţinerii evidenţei în RON.


Ce tipuri de unităţi pot utiliza aplicaţia ?

a)       societăţi comerciale care aplică reglementările contabile conforme cu directivele europene (Ordinul 1752/2005);
b)      societăţi de contabilitate sau contabili individuali  - ei îl pot utiliza pentru contabilizarea mai multor societăţi, datele lor putând fi gestionate pe acelaşi calculator;
c)       organizaţii nonprofit care aplică reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (Ordinul 1829/2003);
d)      instituţii bugetare care aplică prevederile Ordinului 1917/2005. în unităţi  cu gestiune simplă, aplicaţia  poate să  ţină întreaga evidenţă  contabilă  utilizând  conturi  analitice  pe clienţi,  furnizori, materiale, cheltuieli, drepturi  băneşti ale angajaţilor etc.;

în unităţi  mai mari, ea poate fi folosită  independent sau poate coopera cu  alte subsisteme informatice  (gestiunea stocurilor,  gestiunea  producţiei,  gestiunea comercială, financiară, salarii, imobilizări  etc.) preluând datele contabile ale acestora,  incluzându-le automat în balanţele executate.  


În astfel  de medii, exploatarea este  posibilă şi  în reţele locale;

la  societăţi cu mai  multe subunităţi  hCONT rezolvă atât contabilitatea subunităţilor, cât şi centralizarea datelor la nivel de unitate;

în unităţile care ţin evidenţa cantitativ-valorică, ea permite urmărirea unor materiale, produse sau mărfuri în una sau chiar două unităţi de măsură, sau după caz, în cel mult două feluri de valută;

există şi posibilitatea utilizării aplicaţiei pentru evidenţa în partidă simplă.


Este adaptabilă aplicaţia de către utilizator?

 Particularităţile care decurg din reglementările contabile în vigoare, specificul unităţii economice unde se utilizează, se pot rezolva chiar în momentul implementării.

Se poate adapta planul de cont, se pot introduce conturi analitice, se pot utiliza diferite tipuri de jurnale, balanţe,  documente, unităţi de măsură etc.

Pe parcursul exploatării, aceste setări se pot modifica  în funcţie de necesităţi.

 

Cine poate utiliza aplicaţia ?

Folosirea   aplicaţiei   necesită cunoştinţe de contabilitate şi cunoştinţe elementare de operare.


De ce să utilizaţi hCONT ?

-      aplicaţia este adaptabilă schimbărilor legislative;

-      permite organizarea contabilităţii după concepţia contabilului;

-      după introducerea  datelor în   hCONT,  trebuie doar  să indicaţi criteriile  şi   nivelele  la  care  doriţi  să  le  vedeţi  şi calculatorul vă pune la dispoziţie în câteva secunde situaţia dorită, contabilul fiind degrevat de munca de rutină;

-      datele  anului  curent  sunt  accesibile  permanent în arhivă,  astfel făcându-se posibile căutări în datele  din lunile  precedente şi  listarea unor situaţii pentru lunile sau perioadele precedente, sau chiar pentru întregul an;

-      documentele se pot contabiliza imediat ce sunt disponibile, iar balanţa se poate obţine  oricând este nevoie pentru cunoaşterea situaţiei economico-financiare


Facilităţi

- evidenţă cantitativ-valorică - cantitatea se poate urmări în 2 unităţi de măsură ( în partidă simplă)

- la evidenţa cantitativă se poate ataşa şi preţul unitar

- evidenţă paralelă în lei şi valută, utilizându-se şi cursurile de schimb

- viteză şi comoditate la introducerea sau ştergerea articolelor contabile

- generarea automată a închiderii conturilor de venituri şi cheltuieli, totalizare automată  a unor înregistrări  

- posibilitatea modificării formei după necesităţi la  balanţe, jurnale, carte mare, fişe de conturi

- vizualizarea soldului oricărui cont după orice operaţie la o singură apăsare de tastă

- listare registru-jurnal general, registre-jurnal auxiliare

- balanţe de diverse tipuri - sintetice, analitice, cantitative, manageriale, a conturilor de gestiune,etc.

- se poate limita accesul utilizatorilor neautorizaţi să efectueze anumite operaţii  etc.


Registre şi situaţii contabile  care se pot lista:

registrul-jurnal general

registre-jurnal auxiliare

cartea mare (opţional-lunar sau anual)

balanţa sintetică, analitică şi alte balanţe definite de utilizator

rulajul conturilor sintetice şi analitice

fişe de cont valorice, cantitativ-valorice  - amândouă şi cu  desfăşurător

lista înregistrărilor  contabile selectate după cele mai diverse criterii

listări ulterioare din arhivă pe diferite perioade (ex. numai semestrul I) ş.a.m.d.


Cu ce programe realizate de HAMOR Soft mai poate conlucra?

- în hCONT se pot importa şi prelucra înregistrările contabile din programele hMARFA, hSALAR, hIMOB, sau eventual şi din programele altor firme, nemaifiind     

  necesară contabilizarea aceluiaşi document de mai multe ori;

- dacă nu este necesară utilizarea aplicaţiei hMARFA, aplicaţia se poate completa cu un program pentru întocmirea jurnalelor TVA  şi a registrului de casă;

- datele din hCONT pot fi prelucrate cu aplicaţia hBILANT, completându-se formularele de bilanţ sau alte situaţii de analiză, calcul impozit profit etc., iar după   

  necesităţi se pot concepe analize pe baza datelor din contabilitate.